Wifi-vrije school in aantocht!

Artikel in Seizoener herfst 2020

Seizoener herfst 2020

Wifi-Vrije school in aantocht!

Er is inmiddels zóveel gevalideerd onderzoek beschikbaar naar het belang van een zo stralingsarm mogelijke leefomgeving, dat talloze bedrijven hiervoor oplossingen zijn gaan zoeken – én vinden. Je zou toch denken dat juist scholen, met hun meest kwetsbare bevolking, hierbij voorop lopen – maar dat blijkt niet zo te zijn. Vreemd, toch? ‘Inderdaad,’ zegt Carolien Schooneveld, adviseur op het gebied van stralingsgevoeligheid. ‘Het is een witte vlek die weleens ingevuld mag worden.’

TEKST SIMONE THOMASSE|BEELD SUNNY STUDIO (SHUTTERSTOCK)

In feite lopen er twee sporen naast elkaar. Aan de ene kant het gebruik van mobieltjes, tablets en laptops — daar kun je iets aan doen. Als school en als ouders. Waarom zou je dat willen? Denk alleen eens even aan het verslavingsaspect en de zichtbare sociale verarming. Kennisoverdracht van mens tot mens, met elkaar kletsen en lekker buiten spelen ademt toch iets heel anders dan gestaar op een scherm. Er zijn genoeg vrije scholen waar kinderen elke ochtend hun mobieltje heel van zelfsprekend inleveren bij de leerkracht. Verheugend. Maar dat andere stuk dan? Het feit dat de constante blootstelling aan wifi ook negatieve fysieke effecten teweeg brengt?

Bekabelen
Niet voor niets is mobiel bellen door kinderen op lagere en middelbare scholen in Frankrijk en Rusland verboden. Ook in veel andere landen worden allerlei voorzorgsmaatregelen getroffen vanuit de gedachte: voorkomen is beter dan genezen. Carolien en onderwijsadviseur Dolly Bootsma weten uit ervaring hoeveel ellende er door straling kan ontstaan — zij zien een ‘ouderwetse’ bekabeling van het internet als ideale oplossing.

Maar er zijn ook tussenoplossingen. Zo heeft Dolly’s man, zelf stralingsovergevoelig, eco-wifi ontwikkeld: ‘Daarbij gaat de router aan on demand. Eco-wifi geeft 90% minder straling en je kunt hem heel goed ‘zacht’ instellen.’ Zacht? ‘Ja, want veel routers staan ontzettend hard in klaslokalen,’ zegt Dolly. ‘En let vooral op de plaatsing ervan. Je ziet kinderen er soms recht onderzitten, de slechtste plek die je kunt bedenken. De gang is een veel betere optie, daar loop je maar af en toe langs.’

Houd afstand
Veel mensen denken bij straling aan zendmasten, maar 80% van de stralingsbronnen bevinden zich binnen school of huis. Het is niet zo dat op elke school evenveel wifi-straling is, dat hangt af van het type, de instelling en plaatsing van toegangspunten. Wifi-belasting is wel de belángrijkste factor; daarom is het zinvol om daar extra goed naar te kijken. Dolly: ‘Op het Waldorf 100-festival sprak ik iemand die een tijdschakelaar gebruikte. Heb je wifi nodig, dan kan de leerkracht hem aan zetten, en na een half uur gaat ie automatisch uit in plaats van dat kinderen er acht uur inzitten. Het viel me op hoeveel interesse er van leerkrachten en ouders voor dit onderwerp is. En ook dat er nog te weinig bewustzijn is over het belang om de apparaten waarmee straling gemoeid is, op afstand van het lichaam te houden — tablets zelfs 20 centimeter. Kinderen doen dat niet uit zichzelf. Overigens staat dit in veel handleidingen.’ Tot slot: wil je zo stralingsvrij mogelijk op vakantie? Het is een beetje zoeken, maar in Nederland zijn genoeg zones te vinden waar de stralingsbelasting relatief klein is, benadrukt Carolien. ‘Op antenneregister.nl kun je precies zien waar zendmasten zijn.’ Zo rust je een stuk beter uit.

* schooneveldadvies.nl * jrseco.com * stralinginonderwijs.wordpress.com

Wat is elektrohypersensitiviteit (EHS)?

Bij apparatuur voor draadloze communicatie en bij alles waar stroom doorheen loopt, ontstaan elektromagnetische velden, ofwel straling. Zo’n 3 tot 7% van de bevolking geeft aan daar gevoelig voor te zijn of er (min of meer ernstige) gezondheidsklachten van te krijgen. Die variëren van intense moeheid en concentratiestoornissen tot spierproblemen, knallende hoofdpijn en erger. Meer weten? stichtingehs.nl

Tips voor thuis

Zet wifi ’s nachts uit. Zet op je smart- phone wifi, mobiele data en bluetooth uit (je kunt dan nog steeds gebeld worden). Zet je Dect op Eco-modus Plusstand, zodat hij alleen straalt als je hem gebruikt (net als de eco-wifi). Bel met luidspreker aan en houd je smart-phone goed van je af, of doe oortjes in. Leg je tablet of lap-top niet op schoot, maar op tafel. Draag geen smartphone op je lichaam.

Tips voor school

Begin eens met het temperen van het wifi-zendvermogen (daar heb je een ict’er voor nodig). Verplaats de routers naar de gang. Zet tijdschakelaars in en stem onderling af over tijdstip en gebundeld gebruik en Informeer naar bekabelingmogelijkheden of overweeg eco-wifi. De kosten vallen reuze mee.

Zie ook het praktijkvoorbeeld: wifi-vrije school Meander in Nijmegen.

Lezing straling in het onderwijs

Lezing Straling in het onderwijs tijdens het Symposium ‘Kijken over de grenzen van je eigen vakgebied’, over de effecten van elektromagnetische velden op de gezondheid, Kenniscentrum Amphia Ziekenhuis Breda.

Het is altijd goed om te proberen straling van wifi en devices zo laag mogelijk te houden. Maar hoe kunt u dat doen in uw school? Tijdens deze presentatie staan we stil bij onderzoek, praktijkervaringen en handige tips voor toepassing in eigen onderwijspraktijk.

Mobiele telefoon verboden op school in Frankrijk. Ook iets voor Nederland?

Bron: https://www.jrseco.com/nl/mobiele-telefoon-verboden-op-school-in-frankrijk-ook-iets-voor-nederland/

Sinds het begin van dit schooljaar is het gebruik van de mobiele telefoon op lagere en middelbare scholen wettelijk verboden in heel Frankrijk.

Het is pauze op een middelbare school op het platteland van Bretagne, en tieners praten met elkaar op het schoolplein. Twee 15-jarigen lezen een boek, terwijl anderen voetballen of elkaar achterna zitten. Een jongen doet wat push-ups.

Telefoons werden al langer geweerd uit de klas, maar nu mogen Franse leerlingen tot 15 jaar hun telefoon ook niet meer gebruiken tijdens de pauzes.

Minister van Onderwijs Jean-Michael Blanquer: “Kinderen speelden niet meer in de pauzes. Ze zaten alleen maar op hun smartphones te kijken. Deze schermverslaving en het ‘slechte’  telefoongebruik is vanuit onderwijsperspectief een probleem. Onze belangrijkste taak is het beschermen van kinderen en pubers.”

Al in 2015 nam Frankrijk een wet aan over beperking van blootstelling aan elektromagnetische straling door mobieltjes en andere draadloze apparaten. Deze wet verbiedt wifi in kinderdagverblijven, vanwege het gezondheidsrisico, en bepaalt dat draadloze apparatuur moet worden uitgeschakeld in klaslokalen wanneer deze niet wordt gebruikt.

Daarnaast is er dus het sociale aspect. Op Nu.nl, ‘Moet de smartphone ook in Nederlandse scholen worden verboden?‘, geeft hoogleraar onderwijspsychologie Paul Kirschner van de Open Universiteit aan ook voorstander te zijn van een verbod. Hij laat er geen twijfel over bestaan: een smartphone, tablet of laptop in de klas leidt af. “Mensen kunnen niet multitasken”, stelt hij. “We hebben maar één stel hersenen. We zijn geen computer met twee of acht verwerkingseenheden.”

Als het aan de hoogleraar zou liggen, dan zouden alle scholen per direct een smartphoneverbod invoeren. “Kinderen, maar ook volwassenen, kunnen alle piepjes en pushberichten moeilijk of zelfs niet negeren. Zij voelen zich gedwongen om ernaar te kijken,” legt hij uit. “Dat moet je zeker bij tieners niet gaan stimuleren. Je legt ook geen spuit heroïne voor een junk neer.”

Concentratieproblemen, afleiding en spelfouten

Vorig jaar deed Duo Onderwijsonderzoek & Advies onderzoek onder 1300 docenten van middelbare scholen. Leraren gaven aan dat hun leerlingen steeds vaker last hebben van concentratieproblemen en slechtere cijfers halen, omdat ze zich continu laten afleiden door het scherm.

Ook maken de leerlingen meer spelfouten en hebben ze minder fantasie. De leerkrachten klagen over het gebrek aan interactie en non-verbale communicatie van de jeugd. Maar liefst 93% van de leraren maakt zich zorgen over het gebruik van sociale media door hun leerlingen.

Positieve ervaringen met mobieltjesverbod

De Franse middelbare school in La Gautrais verbood al vier jaar geleden het gebruik van mobiele telefoons. Aan de krant The Guardian vertellen de leerkrachten dat ze sinds het verbod meer sociale interactie zien tussen kinderen en meer inlevingsvermogen.

“Geen telefoongebruik op school geeft de leerlingen een moment van rust van sociale netwerken en sommige kinderen vertellen ons dat ze dat waarderen,” zegt hoofdonderwijzer Yves Koziel. Daarnaast is hij blij dat leerlingen weer ‘gewone dingen’ doen, zoals kletsen en spelen. “Het toezicht op het verbod is niet moeilijk. Leerlingen schakelen hun telefoons uit en laten ze in schooltassen liggen. We nemen jaarlijks minder dan tien mobieltjes in beslag.”

In Bourges heeft Jean-Claude Chevalier, hoofd van de middelbare Littré-school met 600 leerlingen, dit jaar een verbod op telefoongebruik in de pauze ingevoerd. “Voorheen verbaasde het ons om te zien hoe honderden kinderen tijdens de pauze vastgeplakt zaten aan hun telefoonscherm en niet praatten”, zegt hij. “Nu praten ze weer met elkaar”.

Straling van mobiele telefoons

Ook wat betreft het reguleren van de elektromagnetische straling van telefoons zijn Frankrijk en Canada pro-actief. Er zijn meer dan 100.000 mobiele telefoons van de markt gehaald die de stralingslimieten (SAR) tijdens het bellen overschreden, wanneer ze tegen het oor worden gehouden.

De straling is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie mogelijk kankerverwekkend voor mensen en onderzoeksresultaten wijzen op schade aan DNA, oxidatieve stress, en concentratie- en andere neurologische problemen.

Mobieltjesbeleid op Nederlandse scholen

In Nederland zijn er al scholen met een (gedeeltelijk) mobieltjesverbod. Het Marecollege in Leiden heeft mobielvrije dagen ingevoerd om het contact tussen leerlingen te bevorderen. Op de Evangelische Hogeschool in Amersfoort zijn mobieltjes helemaal verboden evenals op het Antoon Schellenscollege in Eindhoven. “De school klinkt weer drukker in pauzes dankzij het mobielverbod,” aldus de directeur.

Het is een actueel onderwerp dat de gemoederen verhit. Dat blijkt wel uit de honderden reacties onder het artikel op Nu.nl. Een algeheel mobieltjesverbod voor alle Nederlandse scholen zal er waarschijnlijk niet komen. In Nederland mogen scholen dit zelf bepalen, de overheid heeft er geen zeggenschap over. Bij ons is het dus aan de scholen zelf om een verantwoord mobieltjesbeleid op te stellen.

Zie ook Frankrijk verbiedt mobiele telefoons in en om scholen op InfoNu.nl

Door JRS

 

Super interessante lezingen van het “Colorado Screen Time” event over effecten van schermtijd op kinderen en jongeren.

Bron: https://www.screentimecolorado.com

De spreker zijn Victoria Dunckley , Tracy Markle,  Camilla Rees,  Cheri Kiesecker en Cindy Eckard.

Volgens de American Academy of Pediatrics (AAP) besteden de kinderen van vandaag gemiddeld ZEVEN uur per dag aan elektronische apparaten! Het gebruik van schermen en de elektromagnetische straling van deze apparaten zijn in verband gebracht met gezondheidsrisico’s zoals bijziendheid, netvliesaandoeningen, slapeloosheid, verslaving en gedragsproblemen. Schermgebruik op school brengt ook het delen van informatie en privacyproblemen met zich mee. Wij nodigen u uit om dit goed ontvangen evenement te ervaren met een vooraanstaand panel van deskundigen die hun ervaring en advies over dit belangrijke onderwerp delen. Wij geloven dat u het de moeite waard vindt, vooral als u verantwoordelijk bent voor de gezondheid en het welzijn van een kind.

–FAIR USE NOTICE- Vanwege de sociale aard van deze site, kan dit kanaal gebruik maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal waarvan het gebruik niet altijd specifiek is goedgekeurd door de eigenaar van het auteursrecht. De toepassing ervan vormt een eerlijk gebruik van dergelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals bepaald in sectie 107 van de Auteurswet van de Verenigde Staten. In overeenstemming met Titel 17 U.S.C. Section 107 wordt het materiaal op dit kanaal publiekelijk en zonder winstoogmerk aangeboden aan gebruikers van het internet voor educatieve, informatieve doeleinden zonder winstoogmerk en voor commentaardoeleinden. Het volgende werk is bedoeld om te worden gedeeld, is gratis en alleen voor educatieve doeleinden.

Website van het evenemens: http://www.screentimecolorado.com * * * * *

 

Praktijkvoorbeeld: wifi-vrije school Meander in Nijmegen

Soms is de keuze voor een stralingsarme schoolomgeving een logische en verloopt het proces daar naartoe als vanzelfsprekend. Nieuwbouw van de school kan daarin een mooie katalysator zijn. Dat blijkt uit het verhaal van Vrijeschool voor basisonderwijs Meander in Nijmegen, waar leerkracht Jean-Pierre van Groeningen het voortouw nam om de blootstelling aan elektromagnetische velden binnen de school aanzienlijk te reduceren.

In dit interview  neemt van Groeningen ons mee in dat proces. Het in acht nemen van het voorzorgsprincipe aangaande straling en onderwijskwaliteit blijkt namelijk op geen enkele wijze op gespannen voet met elkaar staan: “De uitstroomt is van een uitstekend niveau. En de behoefte om digitale methodes te gebruiken heeft eigenlijk niemand.

In onderstaande korte compilatie vertelt leerkracht Jean Pierre van Greuningen over de bewuste keuze van basisschool Meander voor wifi-vrij onderwijs.

Bekijk hier het volledige interview.

Onderwijskundige Dolly Bootsma in gesprek met leerkracht Jean Pierre van Groeningen over wifi-vrij onderwijs. De video is gemaakt door Chantal Halmans en Johan de Ruyter. I.s.m. Carolien Schooneveld en Gijs Verbeek.


Wat is concrete aanleiding geweest om straling in de school aan te pakken en vooral de wifi?

Ik had zelf al vrij vroeg in de gaten dat straling meer teweegbrengt dan dat we over het algemeen denken dat het doet, ook al ben ik zelf niet electrogevoelig. Ik noem straling niet voor niets vaak het asbest van de toekomst; dat we over 10, 15 jaar denken: ‘goh dat we dat toen niet in de gaten hadden. Dat we hier niet op gereageerd hebben’.
Gelukkig vindt de directeur het ook een belangrijk onderwerp. Echter niet voor alle personeelsleden is het een issue. Het is toch makkelijk om je tablet of laptop te kunnen gebruiken. Omdat wij ons met de verbouwing hebben beziggehouden was het voor ons eigenlijk niet meer dan logisch dat het gebouw meteen wifi-vrij gerealiseerd zou worden.

Hoe en met wie is het binnen de school besproken?

We hebben het niet heel uitvoerig besproken; we hebben gezegd: ‘we gaan het nieuwe gebouw in zonder wifi’. En eigenlijk zeiden veel collega’s ‘nou ja, dat is goed’. We hebben geen weerstand gehad dat men het echt niet wilde. Dat maakte het voor ons wel makkelijker.

Hoe is de huidige situatie in de school ten aanzien van computeronderwijs?

We maken summier gebruik van computers, met name voor kinderen met leerachterstanden, dyslexie of met dyscalculie, die laten we wel bepaalde oefen- of leerprogramma’s gebruiken. Maar verder eigenlijk niet, we hebben geen computerlokaal. In de zesde klas staan wel twee laptops klaar, beschikbaar voor als er iets moet worden opgezocht. En verder maken leerkrachten met een laptop ervan gebruik.

Jullie gebruiken dus weinig computers, welke onderwijskundige visie zit hierachter?

Het is misschien ouderwets, maar we denken dat je in het Vrijeschool onderwijs heel goed uit de voeten kunt zonder gebruik van computers. Daarin verschillen we binnen school wel van mening; er zijn ook collega’s die vinden dat je er juist meer gebruik van zou kunnen maken. Dat je de leerlingen moet voorbereiden zodat ze voldoende uit de weg kunnen met computer vraagstukken. Maar tegelijkertijd denken we dat kinderen dit tegenwoordig al genoeg in de praktijk leren. Het is voor nu in het basisonderwijs binnen ons lespakket niet een onderwerp waarvan wij vinden, daar moeten wij echt iets mee doen. Er is gewoon weinig vraag naar binnen onze school. Ook van ouders overigens niet.
Ik heb nog nooit gehoord van een ouder: ‘wanneer gaan jullie hier iets mee doen’. Eigenlijk merk ik dat de ouders die we erover spreken het eigenlijk wel een fijn idee vinden dat de school hierin een bewuste keuze heeft gemaakt.

Jullie gebruiken dus ook bewust geen tablets?

Klopt, we gebruiken bewust geen tablets. Ik zou ook niet weten wat de meerwaarde ervan is. Zitten vast wel leuke uitdagingen in, ik bedoel ik zou dolgraag in mijn klas 5 of 6 een groot televisiescherm hebben voor interessante filmpjes die je als ondersteuning van je les kunt gebruiken.
Door middel van kunstzinnige onderdelen in het vak kinderen in verwondering en beroering brengen is toch anders dan dat je dat alleen maar doet door de kinderen te laten consumeren. Daarom gebruiken we dus geen digiborden.

In jullie vorige schoolgebouw was er ook geen wifi?

Jawel, in beide gebouwen hebben we wifi gehad. Dat was ook wel makkelijk bij een vergadering, dan deden mensen allemaal hun laptopje open. Iedereen logde even in, je had de notulen bij de hand je kon het archief nakijken. Dat is iets wat we nu soms ook wel een beetje missen.
We hadden de wifi dus niet uitgeschakeld, want zoals eigenlijk alle scholen ga je mee in de stroom. Het was dus niet meer dan normaal dat je ook wifi had. Er werd ook om gevraagd: ‘Kunnen we even inloggen?’ En gaandeweg de afgelopen jaren werden we bewuster. ‘Is dat allemaal wel nodig?’ vroegen we ons af. Zo kwamen we op het idee om bij de nieuwbouw in ieder geval geen wifi meer te nemen.

Hoe bevalt het dat er geen wifi meer is?

Ik vind het idee in ieder geval heerlijk. Verder merk ik er aan mijn manier van lesgeven niets aan. Dus het gaat prima.

Zijn er opmerkingen van ouders, kinderen of collega’s geweest?

Het is eigenlijk nog zo nieuw dat we hier in dit gebouw zitten. Ik heb onlangs wel een stuk erover geschreven voor De Branding [schoolkrant, red.]. Dus het begint nu langzamerhand meer bewust voor iedereen te worden. De mensen die ik spreek vinden het eigenlijk wel interessant dat Meander zo’n keuze maakt.

Welke reacties heeft u gehad op het artikel?

Men is verwonderd: is dat hier op school? Zijn we er op zo’n manier mee bezig?

Zijn de ouderraad en de MR ook betrokken geweest bij het proces om hier bewust voor te kiezen?

Nee het was meer een mededeling, we gaan het doen op de nieuwe school, en zo zijn we verder gegaan. Dus de MR is er wel over geïnformeerd. En een ouderraad hebben we niet op school.

Is er op enig moment weerstand geweest?

Ik heb geen enkele weerstand gehoord, misschien dat dat nog gaat komen.
Wat wel interessant is, is dat er naar aanleiding van een praatje hierover voor de stichting Pallas, er andere scholen naar me toe komen die zeggen: ‘Wat interessant dat je dit zo vertelt, wij gaan bij onze nieuwbouw ook kijken hoe wij hier ook rekening mee kunnen houden’.
Dat men er langzamerhand bewuster naar gaat kijken, vind ik wel een groot voordeel.

De computers die jullie hebben zijn bekabeld, dus er zijn wel mogelijkheden om overal computers aan te sluiten?

Ja hoor, we hebben er bewust voor gekozen dat ieder lokaal minstens twee contactpunten moet hebben. Afhankelijk van de grootte van het lokaal en wat er gebeurt, zijn er ook lokalen die vier contactpunten hebben.

Welke aanwijzingen zou u willen meegeven aan scholen die worstelen met deze thematiek?

Een tip voor scholen is dat je goed moet weten welke keuze je maakt en waarom. Natuurlijk is het mooi als het zo loopt als bij ons, maar ik kan me goed voorstellen dat je goed geïnformeerd moet zijn om de keuze door iedereen te laten dragen. Dus informatie is belangrijk; gelukkig is er tegenwoordig veel informatie beschikbaar. Je zult alleen een beetje moeten zoeken, blijf je vertrouwen op onderzoeksresultaten van de gevestigde instituten dan kom je niet zo ver. Daar wordt voorgesteld dat het allemaal niet zoveel uitmaakt wel of geen wifi op school. Maar kijk je wat verder zijn er ook onderzoeken waaruit blijkt dat het wel degelijk effect heeft op je.
Er zijn tegenwoordig ook bureaus die zich hier in gespecialiseerd hebben. Laat je vooral door die mensen goed informeren. Je hoeft het wiel niet helemaal zelf uit te vinden.

Kunt u voorbeelden geven? Wat heeft u overtuigd het op deze manier te gaan doen?

Als voorbeeld kan ik alleen maar artikelen aangeven die hoe in gaan op hoe verstorend electrosmog kan werken op je interne huishouding. We bestaan voor een heel groot gedeelte uit water, en uit onderzoek blijkt dat water verstoord raakt door elektromagnetische straling. Op basis van alleen al dat feit, vind ik het logisch dat het ook in je lijf een effect moet hebben. Maar bij regulier onderzoek meten we alleen de opwarming in een bolvormig iets en als dat niet wordt opgewarmd dan moeten we maar aannemen dat het allemaal reuze meevalt.
We hebben bijvoorbeeld hier in dit pand zonder wifi, met stralingsmeters rondgelopen en dan blijkt dat we nog heel wat plekken hebben die last hebben van straling van de buren.

Straling van de buren? Hoe gaan jullie daar mee om?

Ja, we hebben hier vlakbij een grote kerktoren staan waarin een grote 4G mast hangt. Prachtig weggewerkt, mooi in de bruine kleur van de stenen. Loop je op straat dan zie je er niets van, maar loop je met een meter door het pand dan blijkt dat een aantal klaslokalen toch grote hoeveelheden straling hebben. Nu is dat voor een keer niet zo erg; ga je iedere zondag naar de kerk dan is dat wel te doen. Maar zit je dagelijks een aantal uren in dat stralingsveld en je bent jong, tja dan is het bijna erg dat je dat laat gebeuren.

Hoe gaan jullie om met mobieltjes in de school?

Kinderen mogen geen mobieltje gebruiken. Willen ze het gebruiken dan gaat het altijd na de lestijd als de school weer uit is. Zijn er kinderen die om een bepaalde reden bereikbaar moeten zijn, dan leveren ze dat met die boodschap in bij de leerkracht. Voor leerkrachten zelf hebben we geen restricties, maar het komt maar zelden voor dat je leerkrachten ziet bellen; whatsappen en dat soort dingen gebeurt ook maar weinig. Dus het wordt niet verboden, het is een natuurlijk verloop dat we er weinig gebruik van maken.

Hoe gaat het met de leerlingen op school? Zijn er verschil te merken?

We hebben bij het oude gebouw geen onderzoek gedaan naar hoe reageren kinderen en waar liggen knelpunten in ontwikkeling, zo bewust hebben we het niet aangepakt. We zitten hier nu een half jaar en of de kinderen allemaal veel vriendelijker zijn geworden durf ik echt niet te zeggen. Of veel gezonder of veel minder uitval voor dat geval. Nee, we hebben ook net een forse griepgolf gehad. Het is nooit gerubriceerd, dus het is niet te vergelijken, was wel leuk geweest.

Ervaren jullie tot slot knelpunten omdat veel lesmethode ook digitaal gaan?

Wij kunnen uitstekend lesgeven, en hebben goede resultaten. Ook nu weer na de uitstoom naar het voortgezet onderwijs liggen we boven het landelijke gemiddelde. Nu wordt het voor ons interessant of we dat ook met de eindtoets kunnen laten zien. De uitstroomt is van een uitstekend niveau. En de behoefte om digitale methodes te gebruiken heeft eigenlijk niemand.

Praktijkvoorbeeld wifi-vrije school Meander in Nijmegen

Soms is de keuze voor een stralingsarme schoolomgeving een logische en verloopt het proces daar naartoe als vanzelfsprekend. Nieuwbouw van de school kan daarin een mooie katalysator zijn. Dat blijkt uit het verhaal van Vrijeschool voor basisonderwijs Meander in Nijmegen, waar leerkracht Jean-Pierre van Groeningen het voortouw nam om blootstelling aan elektromagnetische velden binnen de school aanzienlijk te reduceren.

In het interview neemt van Groeningen ons mee in dat proces. Het in acht nemen van het voorzorgsprincipe aangaande straling en onderwijskwaliteit blijkt namelijk op geen enkele wijze op gespannen voet met elkaar staan: “De uitstroom is van een uitstekend niveau. En de behoefte om digitale methodes te gebruiken heeft eigenlijk niemand.”

Bekijk de trailer van het volledige interview.

Elektrogevoeligheid op school – Ziek door elektromagnetische velden

Carolien Schooneveld, één van de initiatiefnemers van deze site, schreef in 2014 een artikel voor ‘Lerarenbrieven’, verspreid binnen Vrije Scholen Nederland. Ondanks dat er inmiddels vier jaar is verstreken, is de info is nog steeds actueel. We nemen een deel van het artikel hier over; het gehele artikel is in pdf te downloaden.


Een jongetje in de klas komt niet goed mee. Hij oogt vermoeid, eigenlijk al zodra hij binnenkomt op school. Hij reageert nauwelijks als je hem aanspreekt. In de loop van de ochtend ligt hij met zijn hoofd op de armen; bijna in slaap. Wat is er toch met hem aan de hand? Sinds Pasen doet hij zo vreemd…

Onverklaarde gezondheidsklachten bij kinderen

Dit verhaal staat niet op zichzelf. Kinderen die oververmoeid zijn, chronisch moe. Kinderen met erge hoofdpijn, die een ‘knellende band’ om het hoofd voelen of zich niet kunnen concentreren. Maar ook leerlingen met buikklachten, spierproblemen, hartritmestoornissen, een loopneus die maar niet overgaat of plotseling erger wordende eczeem.

Klachten variëren sterk, maar twee dingen hebben zij gemeen. Eén: de dokter kan geen verklaring vinden. Twee: de kinderen bevinden zich in de buurt van een Wifi-router, draadloze DECT-telefoon, mobiele telefoons of een zendmast.

Elektrogevoeligheid

Elektrogevoeligheid komt volgens schattingen inmiddels voor bij zeker 3% van onze bevolking, inclusief kinderen. Het betekent: overgevoeligheid voor elektromagnetische velden (EMV), ofwel straling. De officiële naam is EHS, elektrohypersensitiviteit. Alle voorwerpen waar elektrische spanning op staat of waar stroom door loopt, stralen deze velden uit.

De kwaal is al langer bekend. Al sinds de industrialisatie (1850) gaan verhalen de ronde van werknemers die onwel worden bij draaiende machines. Buiten de fabriek knappen ze weer op. Met de uitrol van de digitale communicatie vanaf de jaren 90 (GSM en later UMTS) en 2007 (C2000) is de blootstelling aan straling sterk toegenomen ten opzichte van de jaren tachtig. Inmiddels zijn we omringd door stralingsbronnen in huis, op straat, op het werk en op school.

Patroon van klachten

Omdat je zeer uiteenlopende gezondheidsklachten door straling kunt krijgen, is het moeilijk voor een huisarts om de diagnose ‘EHS’ te stellen. Wat wèl specifiek is: waar of wanneer de klachten optreden. Bij EHS treden de klachten steeds op in bepaalde situaties, of liever gezegd: in de buurt van bepaalde stralingsbronnen. Meestal geldt: bron weg, klacht weg. Al duurt dat soms even.

EHS begint met lichte verschijnselen, zoals iets vaker hoofdpijn hebben, sneller moe op school worden, pijn in het oor krijgen na mobiel bellen. De klachten verergeren geleidelijk, tot je besluit om er mee naar de huisarts te gaan. Als deze geen oorzaak kan vinden stuurt hij of zij je door naar een medisch specialist. Ook die vindt (in geval van EHS) geen oorzaak. Helaas is EHS nog onbekend terrein voor de meeste artsen. Dan rest nog het psychische spoor. Uit enquêtes van Stichting EHS onder elektrogevoeligen blijkt niet dat psychologische of psychiatrische hulp mensen heeft geholpen om van EHS te genezen. Wel kan het helpen bij het leren omgaan met onbegrip uit je omgeving en bij het weerbaarder maken van mensen.


Verder in het artikel gaat Carolien in op verschillende stralingsbronnen en richtlijnen hieromtrent evenals effecten op de lange termijn. Zij gaat ook in op wijzen waarop je in de schoolomgeving onnodige blootstelling aan straling op simpele wijze kunt verminderen of voorkomen.

Download het gehele artikel hier: Lerarenbrieven_Elektrogevoeligheid – ziek door elektromagnetische velden

 

Informatiebijeenkomst Straling in het Onderwijs

Straling in het Onderwijs
Bron: https://www.flickr.com/photos/lupuca/8720604364

Het gebruik van nieuwe draadloze ICT technologieën binnen onderwijs neemt toe. Wereldwijd ervaren kinderen en volwassen echter gezondheidsklachten van bij deze technologie gepaard gaande straling. Ook uit onderzoek blijkt dat straling van wifi en mobiele telefonie ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

Het is daarom altijd goed om te proberen straling zo laag mogelijk te houden. Maar hoe kunt u dat doen in uw school of onderwijsinstelling?

Tijdens een interactieve bijeenkomst op woensdag 21 maart 2018 staan we stil bij onderzoek, praktijkervaringen en handige tips voor toepassing in eigen onderwijspraktijk.


Uiteraard biedt nieuwe informatie en communicatietechnologie (ICT) voordelen voor het onderwijs. Als je daarvoor kiest. Vaak wordt dit ook in een adem genoemd met de populaire “21st century skills”; alsof de jeugd deze ervaringen en ICT-vaardigheden niet ook in het dagelijks leven al volop opdoet. Dat er echter schadelijke bijwerkingen zijn van deze veelal draadloze technologie en bijkomende straling, lijkt in Nederland maar niet te willen doordringen.

Land na land (o.a. Frankrijk, Israël) neemt het voorzorgsprincipe ten aanzien van straling en kinderen en jongeren in acht en treft maatregelen:

Draadloos internet (Wi-Fi) wordt verboden in ruimten waar kinderen jonger dan 3 jaar verblijven. In klaslokalen moet deze apparatuur worden uitgeschakeld wanneer deze niet voor onderwijsdoeleinden wordt gebruikt. In december 2017 kondigt de Franse minister van Onderwijs aan: “Geen mobiele telefoons meer in scholen en hogescholen aan het begin van het schooljaar 2018”. Lees meer.

Ook een toenemend aantal onderzoekers waarschuwt voor de schadelijke effecten van straling voor in het bijzonder kinderen en jongeren:

“The increasing exposure to RF-EMF in schools is of great concern and needs better attention. Longer-term health effects are unknown. Parents, teachers, and school boards have the responsibility to protect children from unnecessary exposure.” (Hedendahl, Carlberg, Hardell, 2015).

Desondanks houdt bijvoorbeeld Kennisnet – toch één van de belangrijkste spelers op het snijvlak tussen ICT en onderwijs – vol dat er niets is om ons zorgen over te maken: “De wetenschap heeft geen bewijs gevonden dat radiofrequente elektromagnetische velden de gezondheid schaden” (Kennisnet, 23-11-2017). Met als gevolg dat scholen nauwelijks oog hebben voor de met elektromagnetische straling gepaard gaande risico’s, problemen en dus ook oplossingen.

Waarom?

De onduidelijkheid die nog steeds bestaat over de invloed van straling en urgentie van de ingrijpende impact hiervan is reden voor de initiatiefnemers om stil te staan bij het onderwerp van straling op scholen. Hoe goed wij ons best ook doen, we kunnen maar geen redenen vinden om niet het voorzorgsprincipe ten aanzien van straling op scholen in acht te nemen. De vertaling hiervan in concrete acties binnen school is makkelijker en goedkoper dan u denkt. Een win-win in onze optiek.

Wat gaan we doen?

Daarom gaan we in op de laatste stand van zaken met betrekking tot onderzoek naar  gezondheidseffecten en effecten op (cognitieve) ontwikkeling bij chronische blootstelling aan straling.
Tevens laten we de concrete hoeveelheden straling zien in de schoolomgeving en van in school gebruikte devices middels een demo met meetapparatuur.
Zo kunt u zich een beter beeld vormen van deze onzichtbare, maar in intensiteit toenemende invloed in onze leer- en leefomgeving.
Maar dat niet alleen, we gaan ook met elkaar in gesprek over vragen t.a.v. dit complexe vraagstuk. Daarnaast bieden we handvatten en tips voor het op vrij eenvoudige en goedkope wijze reduceren van chronische en veelal onnodige blootstelling aan straling in de leeromgeving.

Voor wie?

Leraren/docenten, teamleiders, schoolleiders, onderwijsdirecteuren, IB-ers, ICT-ers, kortom iedereen die in school, kinderopvang, opleiding of onderwijs werkt.

Kosten & aanmelding

Deelname aan deze bijeenkomst is geheel gratis – donaties zijn echter welkom.

Wanneer & waar?

Locatie en datum nader te plannen bij voldoende aanmeldingen.

Door wie?

Dolly Bootsma; onderwijskundige en leerkracht p.o.

Carolien Schooneveld; ervaringsdeskundige EHS, Stralingsconsulent, biologiedocente

Gijs Verbeek; onderwijskundige, biologiedocent, lerarenopleider, redactielid WeAreChange.NL

Meer informatie:

Www.StichtingEHS.nl

https://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/wifi-in-schools/

http://www.wirelessinfo.nl/informatie/voor-scholen/134-informatie-scholen

https://www.wifi-freeschools.info/

http://www.bioinitiative.org/

Flyer:

Flyer_Straling_ih_Onderwijs_def

Download de flyer in PDF:

Flyer_Straling_ih_Onderwijs_k