Informatiebijeenkomst Straling in het Onderwijs

Straling in het Onderwijs
Bron: https://www.flickr.com/photos/lupuca/8720604364

Het gebruik van nieuwe draadloze ICT technologieën binnen onderwijs neemt toe. Wereldwijd ervaren kinderen en volwassen echter gezondheidsklachten van bij deze technologie gepaard gaande straling. Ook uit onderzoek blijkt dat straling van wifi en mobiele telefonie ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

Het is daarom altijd goed om te proberen straling zo laag mogelijk te houden. Maar hoe kunt u dat doen in uw school of onderwijsinstelling?

Tijdens een interactieve bijeenkomst op woensdag 21 maart 2018 staan we stil bij onderzoek, praktijkervaringen en handige tips voor toepassing in eigen onderwijspraktijk.


Uiteraard biedt nieuwe informatie en communicatietechnologie (ICT) voordelen voor het onderwijs. Als je daarvoor kiest. Vaak wordt dit ook in een adem genoemd met de populaire “21st century skills”; alsof de jeugd deze ervaringen en ICT-vaardigheden niet ook in het dagelijks leven al volop opdoet. Dat er echter schadelijke bijwerkingen zijn van deze veelal draadloze technologie en bijkomende straling, lijkt in Nederland maar niet te willen doordringen.

Land na land (o.a. Frankrijk, Israël) neemt het voorzorgsprincipe ten aanzien van straling en kinderen en jongeren in acht en treft maatregelen:

Draadloos internet (Wi-Fi) wordt verboden in ruimten waar kinderen jonger dan 3 jaar verblijven. In klaslokalen moet deze apparatuur worden uitgeschakeld wanneer deze niet voor onderwijsdoeleinden wordt gebruikt. In december 2017 kondigt de Franse minister van Onderwijs aan: “Geen mobiele telefoons meer in scholen en hogescholen aan het begin van het schooljaar 2018”. Lees meer.

Ook een toenemend aantal onderzoekers waarschuwt voor de schadelijke effecten van straling voor in het bijzonder kinderen en jongeren:

“The increasing exposure to RF-EMF in schools is of great concern and needs better attention. Longer-term health effects are unknown. Parents, teachers, and school boards have the responsibility to protect children from unnecessary exposure.” (Hedendahl, Carlberg, Hardell, 2015).

Desondanks houdt bijvoorbeeld Kennisnet – toch één van de belangrijkste spelers op het snijvlak tussen ICT en onderwijs – vol dat er niets is om ons zorgen over te maken: “De wetenschap heeft geen bewijs gevonden dat radiofrequente elektromagnetische velden de gezondheid schaden” (Kennisnet, 23-11-2017). Met als gevolg dat scholen nauwelijks oog hebben voor de met elektromagnetische straling gepaard gaande risico’s, problemen en dus ook oplossingen.

Waarom?

De onduidelijkheid die nog steeds bestaat over de invloed van straling en urgentie van de ingrijpende impact hiervan is reden voor de initiatiefnemers om stil te staan bij het onderwerp van straling op scholen. Hoe goed wij ons best ook doen, we kunnen maar geen redenen vinden om niet het voorzorgsprincipe ten aanzien van straling op scholen in acht te nemen. De vertaling hiervan in concrete acties binnen school is makkelijker en goedkoper dan u denkt. Een win-win in onze optiek.

Wat gaan we doen?

Daarom gaan we in op de laatste stand van zaken met betrekking tot onderzoek naar  gezondheidseffecten en effecten op (cognitieve) ontwikkeling bij chronische blootstelling aan straling.
Tevens laten we de concrete hoeveelheden straling zien in de schoolomgeving en van in school gebruikte devices middels een demo met meetapparatuur.
Zo kunt u zich een beter beeld vormen van deze onzichtbare, maar in intensiteit toenemende invloed in onze leer- en leefomgeving.
Maar dat niet alleen, we gaan ook met elkaar in gesprek over vragen t.a.v. dit complexe vraagstuk. Daarnaast bieden we handvatten en tips voor het op vrij eenvoudige en goedkope wijze reduceren van chronische en veelal onnodige blootstelling aan straling in de leeromgeving.

Voor wie?

Leraren/docenten, teamleiders, schoolleiders, onderwijsdirecteuren, IB-ers, ICT-ers, kortom iedereen die in school, kinderopvang, opleiding of onderwijs werkt.

Kosten & aanmelding

Deelname aan deze bijeenkomst is geheel gratis – donaties zijn echter welkom.

Wanneer & waar?

Locatie en datum nader te plannen bij voldoende aanmeldingen.

Door wie?

Dolly Bootsma; onderwijskundige en leerkracht p.o.

Carolien Schooneveld; ervaringsdeskundige EHS, Stralingsconsulent, biologiedocente

Gijs Verbeek; onderwijskundige, biologiedocent, lerarenopleider, redactielid WeAreChange.NL

Meer informatie:

Www.StichtingEHS.nl

https://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/wifi-in-schools/

http://www.wirelessinfo.nl/informatie/voor-scholen/134-informatie-scholen

https://www.wifi-freeschools.info/

http://www.bioinitiative.org/

Flyer:

Flyer_Straling_ih_Onderwijs_def

Download de flyer in PDF:

Flyer_Straling_ih_Onderwijs_k