Wifi-vrije school in aantocht!

Artikel in Seizoener herfst 2020

Seizoener herfst 2020

Wifi-Vrije school in aantocht!

Er is inmiddels zóveel gevalideerd onderzoek beschikbaar naar het belang van een zo stralingsarm mogelijke leefomgeving, dat talloze bedrijven hiervoor oplossingen zijn gaan zoeken – én vinden. Je zou toch denken dat juist scholen, met hun meest kwetsbare bevolking, hierbij voorop lopen – maar dat blijkt niet zo te zijn. Vreemd, toch? ‘Inderdaad,’ zegt Carolien Schooneveld, adviseur op het gebied van stralingsgevoeligheid. ‘Het is een witte vlek die weleens ingevuld mag worden.’

TEKST SIMONE THOMASSE|BEELD SUNNY STUDIO (SHUTTERSTOCK)

In feite lopen er twee sporen naast elkaar. Aan de ene kant het gebruik van mobieltjes, tablets en laptops — daar kun je iets aan doen. Als school en als ouders. Waarom zou je dat willen? Denk alleen eens even aan het verslavingsaspect en de zichtbare sociale verarming. Kennisoverdracht van mens tot mens, met elkaar kletsen en lekker buiten spelen ademt toch iets heel anders dan gestaar op een scherm. Er zijn genoeg vrije scholen waar kinderen elke ochtend hun mobieltje heel van zelfsprekend inleveren bij de leerkracht. Verheugend. Maar dat andere stuk dan? Het feit dat de constante blootstelling aan wifi ook negatieve fysieke effecten teweeg brengt?

Bekabelen
Niet voor niets is mobiel bellen door kinderen op lagere en middelbare scholen in Frankrijk en Rusland verboden. Ook in veel andere landen worden allerlei voorzorgsmaatregelen getroffen vanuit de gedachte: voorkomen is beter dan genezen. Carolien en onderwijsadviseur Dolly Bootsma weten uit ervaring hoeveel ellende er door straling kan ontstaan — zij zien een ‘ouderwetse’ bekabeling van het internet als ideale oplossing.

Maar er zijn ook tussenoplossingen. Zo heeft Dolly’s man, zelf stralingsovergevoelig, eco-wifi ontwikkeld: ‘Daarbij gaat de router aan on demand. Eco-wifi geeft 90% minder straling en je kunt hem heel goed ‘zacht’ instellen.’ Zacht? ‘Ja, want veel routers staan ontzettend hard in klaslokalen,’ zegt Dolly. ‘En let vooral op de plaatsing ervan. Je ziet kinderen er soms recht onderzitten, de slechtste plek die je kunt bedenken. De gang is een veel betere optie, daar loop je maar af en toe langs.’

Houd afstand
Veel mensen denken bij straling aan zendmasten, maar 80% van de stralingsbronnen bevinden zich binnen school of huis. Het is niet zo dat op elke school evenveel wifi-straling is, dat hangt af van het type, de instelling en plaatsing van toegangspunten. Wifi-belasting is wel de belángrijkste factor; daarom is het zinvol om daar extra goed naar te kijken. Dolly: ‘Op het Waldorf 100-festival sprak ik iemand die een tijdschakelaar gebruikte. Heb je wifi nodig, dan kan de leerkracht hem aan zetten, en na een half uur gaat ie automatisch uit in plaats van dat kinderen er acht uur inzitten. Het viel me op hoeveel interesse er van leerkrachten en ouders voor dit onderwerp is. En ook dat er nog te weinig bewustzijn is over het belang om de apparaten waarmee straling gemoeid is, op afstand van het lichaam te houden — tablets zelfs 20 centimeter. Kinderen doen dat niet uit zichzelf. Overigens staat dit in veel handleidingen.’ Tot slot: wil je zo stralingsvrij mogelijk op vakantie? Het is een beetje zoeken, maar in Nederland zijn genoeg zones te vinden waar de stralingsbelasting relatief klein is, benadrukt Carolien. ‘Op antenneregister.nl kun je precies zien waar zendmasten zijn.’ Zo rust je een stuk beter uit.

* schooneveldadvies.nl * jrseco.com * stralinginonderwijs.wordpress.com

Wat is elektrohypersensitiviteit (EHS)?

Bij apparatuur voor draadloze communicatie en bij alles waar stroom doorheen loopt, ontstaan elektromagnetische velden, ofwel straling. Zo’n 3 tot 7% van de bevolking geeft aan daar gevoelig voor te zijn of er (min of meer ernstige) gezondheidsklachten van te krijgen. Die variëren van intense moeheid en concentratiestoornissen tot spierproblemen, knallende hoofdpijn en erger. Meer weten? stichtingehs.nl

Tips voor thuis

Zet wifi ’s nachts uit. Zet op je smart- phone wifi, mobiele data en bluetooth uit (je kunt dan nog steeds gebeld worden). Zet je Dect op Eco-modus Plusstand, zodat hij alleen straalt als je hem gebruikt (net als de eco-wifi). Bel met luidspreker aan en houd je smart-phone goed van je af, of doe oortjes in. Leg je tablet of lap-top niet op schoot, maar op tafel. Draag geen smartphone op je lichaam.

Tips voor school

Begin eens met het temperen van het wifi-zendvermogen (daar heb je een ict’er voor nodig). Verplaats de routers naar de gang. Zet tijdschakelaars in en stem onderling af over tijdstip en gebundeld gebruik en Informeer naar bekabelingmogelijkheden of overweeg eco-wifi. De kosten vallen reuze mee.

Zie ook het praktijkvoorbeeld: wifi-vrije school Meander in Nijmegen.

Mobiele telefoon verboden op school in Frankrijk. Ook iets voor Nederland?

Bron: https://www.jrseco.com/nl/mobiele-telefoon-verboden-op-school-in-frankrijk-ook-iets-voor-nederland/

Sinds het begin van dit schooljaar is het gebruik van de mobiele telefoon op lagere en middelbare scholen wettelijk verboden in heel Frankrijk.

Het is pauze op een middelbare school op het platteland van Bretagne, en tieners praten met elkaar op het schoolplein. Twee 15-jarigen lezen een boek, terwijl anderen voetballen of elkaar achterna zitten. Een jongen doet wat push-ups.

Telefoons werden al langer geweerd uit de klas, maar nu mogen Franse leerlingen tot 15 jaar hun telefoon ook niet meer gebruiken tijdens de pauzes.

Minister van Onderwijs Jean-Michael Blanquer: “Kinderen speelden niet meer in de pauzes. Ze zaten alleen maar op hun smartphones te kijken. Deze schermverslaving en het ‘slechte’  telefoongebruik is vanuit onderwijsperspectief een probleem. Onze belangrijkste taak is het beschermen van kinderen en pubers.”

Al in 2015 nam Frankrijk een wet aan over beperking van blootstelling aan elektromagnetische straling door mobieltjes en andere draadloze apparaten. Deze wet verbiedt wifi in kinderdagverblijven, vanwege het gezondheidsrisico, en bepaalt dat draadloze apparatuur moet worden uitgeschakeld in klaslokalen wanneer deze niet wordt gebruikt.

Daarnaast is er dus het sociale aspect. Op Nu.nl, ‘Moet de smartphone ook in Nederlandse scholen worden verboden?‘, geeft hoogleraar onderwijspsychologie Paul Kirschner van de Open Universiteit aan ook voorstander te zijn van een verbod. Hij laat er geen twijfel over bestaan: een smartphone, tablet of laptop in de klas leidt af. “Mensen kunnen niet multitasken”, stelt hij. “We hebben maar één stel hersenen. We zijn geen computer met twee of acht verwerkingseenheden.”

Als het aan de hoogleraar zou liggen, dan zouden alle scholen per direct een smartphoneverbod invoeren. “Kinderen, maar ook volwassenen, kunnen alle piepjes en pushberichten moeilijk of zelfs niet negeren. Zij voelen zich gedwongen om ernaar te kijken,” legt hij uit. “Dat moet je zeker bij tieners niet gaan stimuleren. Je legt ook geen spuit heroïne voor een junk neer.”

Concentratieproblemen, afleiding en spelfouten

Vorig jaar deed Duo Onderwijsonderzoek & Advies onderzoek onder 1300 docenten van middelbare scholen. Leraren gaven aan dat hun leerlingen steeds vaker last hebben van concentratieproblemen en slechtere cijfers halen, omdat ze zich continu laten afleiden door het scherm.

Ook maken de leerlingen meer spelfouten en hebben ze minder fantasie. De leerkrachten klagen over het gebrek aan interactie en non-verbale communicatie van de jeugd. Maar liefst 93% van de leraren maakt zich zorgen over het gebruik van sociale media door hun leerlingen.

Positieve ervaringen met mobieltjesverbod

De Franse middelbare school in La Gautrais verbood al vier jaar geleden het gebruik van mobiele telefoons. Aan de krant The Guardian vertellen de leerkrachten dat ze sinds het verbod meer sociale interactie zien tussen kinderen en meer inlevingsvermogen.

“Geen telefoongebruik op school geeft de leerlingen een moment van rust van sociale netwerken en sommige kinderen vertellen ons dat ze dat waarderen,” zegt hoofdonderwijzer Yves Koziel. Daarnaast is hij blij dat leerlingen weer ‘gewone dingen’ doen, zoals kletsen en spelen. “Het toezicht op het verbod is niet moeilijk. Leerlingen schakelen hun telefoons uit en laten ze in schooltassen liggen. We nemen jaarlijks minder dan tien mobieltjes in beslag.”

In Bourges heeft Jean-Claude Chevalier, hoofd van de middelbare Littré-school met 600 leerlingen, dit jaar een verbod op telefoongebruik in de pauze ingevoerd. “Voorheen verbaasde het ons om te zien hoe honderden kinderen tijdens de pauze vastgeplakt zaten aan hun telefoonscherm en niet praatten”, zegt hij. “Nu praten ze weer met elkaar”.

Straling van mobiele telefoons

Ook wat betreft het reguleren van de elektromagnetische straling van telefoons zijn Frankrijk en Canada pro-actief. Er zijn meer dan 100.000 mobiele telefoons van de markt gehaald die de stralingslimieten (SAR) tijdens het bellen overschreden, wanneer ze tegen het oor worden gehouden.

De straling is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie mogelijk kankerverwekkend voor mensen en onderzoeksresultaten wijzen op schade aan DNA, oxidatieve stress, en concentratie- en andere neurologische problemen.

Mobieltjesbeleid op Nederlandse scholen

In Nederland zijn er al scholen met een (gedeeltelijk) mobieltjesverbod. Het Marecollege in Leiden heeft mobielvrije dagen ingevoerd om het contact tussen leerlingen te bevorderen. Op de Evangelische Hogeschool in Amersfoort zijn mobieltjes helemaal verboden evenals op het Antoon Schellenscollege in Eindhoven. “De school klinkt weer drukker in pauzes dankzij het mobielverbod,” aldus de directeur.

Het is een actueel onderwerp dat de gemoederen verhit. Dat blijkt wel uit de honderden reacties onder het artikel op Nu.nl. Een algeheel mobieltjesverbod voor alle Nederlandse scholen zal er waarschijnlijk niet komen. In Nederland mogen scholen dit zelf bepalen, de overheid heeft er geen zeggenschap over. Bij ons is het dus aan de scholen zelf om een verantwoord mobieltjesbeleid op te stellen.

Zie ook Frankrijk verbiedt mobiele telefoons in en om scholen op InfoNu.nl

Door JRS

 

Super interessante lezingen van het “Colorado Screen Time” event over effecten van schermtijd op kinderen en jongeren.

Bron: https://www.screentimecolorado.com

De spreker zijn Victoria Dunckley , Tracy Markle,  Camilla Rees,  Cheri Kiesecker en Cindy Eckard.

Volgens de American Academy of Pediatrics (AAP) besteden de kinderen van vandaag gemiddeld ZEVEN uur per dag aan elektronische apparaten! Het gebruik van schermen en de elektromagnetische straling van deze apparaten zijn in verband gebracht met gezondheidsrisico’s zoals bijziendheid, netvliesaandoeningen, slapeloosheid, verslaving en gedragsproblemen. Schermgebruik op school brengt ook het delen van informatie en privacyproblemen met zich mee. Wij nodigen u uit om dit goed ontvangen evenement te ervaren met een vooraanstaand panel van deskundigen die hun ervaring en advies over dit belangrijke onderwerp delen. Wij geloven dat u het de moeite waard vindt, vooral als u verantwoordelijk bent voor de gezondheid en het welzijn van een kind.

–FAIR USE NOTICE- Vanwege de sociale aard van deze site, kan dit kanaal gebruik maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal waarvan het gebruik niet altijd specifiek is goedgekeurd door de eigenaar van het auteursrecht. De toepassing ervan vormt een eerlijk gebruik van dergelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals bepaald in sectie 107 van de Auteurswet van de Verenigde Staten. In overeenstemming met Titel 17 U.S.C. Section 107 wordt het materiaal op dit kanaal publiekelijk en zonder winstoogmerk aangeboden aan gebruikers van het internet voor educatieve, informatieve doeleinden zonder winstoogmerk en voor commentaardoeleinden. Het volgende werk is bedoeld om te worden gedeeld, is gratis en alleen voor educatieve doeleinden.

Website van het evenemens: http://www.screentimecolorado.com * * * * *

 

Elektrogevoeligheid op school – Ziek door elektromagnetische velden

Carolien Schooneveld, één van de initiatiefnemers van deze site, schreef in 2014 een artikel voor ‘Lerarenbrieven’, verspreid binnen Vrije Scholen Nederland. Ondanks dat er inmiddels vier jaar is verstreken, is de info is nog steeds actueel. We nemen een deel van het artikel hier over; het gehele artikel is in pdf te downloaden.


Een jongetje in de klas komt niet goed mee. Hij oogt vermoeid, eigenlijk al zodra hij binnenkomt op school. Hij reageert nauwelijks als je hem aanspreekt. In de loop van de ochtend ligt hij met zijn hoofd op de armen; bijna in slaap. Wat is er toch met hem aan de hand? Sinds Pasen doet hij zo vreemd…

Onverklaarde gezondheidsklachten bij kinderen

Dit verhaal staat niet op zichzelf. Kinderen die oververmoeid zijn, chronisch moe. Kinderen met erge hoofdpijn, die een ‘knellende band’ om het hoofd voelen of zich niet kunnen concentreren. Maar ook leerlingen met buikklachten, spierproblemen, hartritmestoornissen, een loopneus die maar niet overgaat of plotseling erger wordende eczeem.

Klachten variëren sterk, maar twee dingen hebben zij gemeen. Eén: de dokter kan geen verklaring vinden. Twee: de kinderen bevinden zich in de buurt van een Wifi-router, draadloze DECT-telefoon, mobiele telefoons of een zendmast.

Elektrogevoeligheid

Elektrogevoeligheid komt volgens schattingen inmiddels voor bij zeker 3% van onze bevolking, inclusief kinderen. Het betekent: overgevoeligheid voor elektromagnetische velden (EMV), ofwel straling. De officiële naam is EHS, elektrohypersensitiviteit. Alle voorwerpen waar elektrische spanning op staat of waar stroom door loopt, stralen deze velden uit.

De kwaal is al langer bekend. Al sinds de industrialisatie (1850) gaan verhalen de ronde van werknemers die onwel worden bij draaiende machines. Buiten de fabriek knappen ze weer op. Met de uitrol van de digitale communicatie vanaf de jaren 90 (GSM en later UMTS) en 2007 (C2000) is de blootstelling aan straling sterk toegenomen ten opzichte van de jaren tachtig. Inmiddels zijn we omringd door stralingsbronnen in huis, op straat, op het werk en op school.

Patroon van klachten

Omdat je zeer uiteenlopende gezondheidsklachten door straling kunt krijgen, is het moeilijk voor een huisarts om de diagnose ‘EHS’ te stellen. Wat wèl specifiek is: waar of wanneer de klachten optreden. Bij EHS treden de klachten steeds op in bepaalde situaties, of liever gezegd: in de buurt van bepaalde stralingsbronnen. Meestal geldt: bron weg, klacht weg. Al duurt dat soms even.

EHS begint met lichte verschijnselen, zoals iets vaker hoofdpijn hebben, sneller moe op school worden, pijn in het oor krijgen na mobiel bellen. De klachten verergeren geleidelijk, tot je besluit om er mee naar de huisarts te gaan. Als deze geen oorzaak kan vinden stuurt hij of zij je door naar een medisch specialist. Ook die vindt (in geval van EHS) geen oorzaak. Helaas is EHS nog onbekend terrein voor de meeste artsen. Dan rest nog het psychische spoor. Uit enquêtes van Stichting EHS onder elektrogevoeligen blijkt niet dat psychologische of psychiatrische hulp mensen heeft geholpen om van EHS te genezen. Wel kan het helpen bij het leren omgaan met onbegrip uit je omgeving en bij het weerbaarder maken van mensen.


Verder in het artikel gaat Carolien in op verschillende stralingsbronnen en richtlijnen hieromtrent evenals effecten op de lange termijn. Zij gaat ook in op wijzen waarop je in de schoolomgeving onnodige blootstelling aan straling op simpele wijze kunt verminderen of voorkomen.

Download het gehele artikel hier: Lerarenbrieven_Elektrogevoeligheid – ziek door elektromagnetische velden