Lezing straling in het onderwijs

Lezing Straling in het onderwijs tijdens het Symposium ‘Kijken over de grenzen van je eigen vakgebied’, over de effecten van elektromagnetische velden op de gezondheid, Kenniscentrum Amphia Ziekenhuis Breda.

Het is altijd goed om te proberen straling van wifi en devices zo laag mogelijk te houden. Maar hoe kunt u dat doen in uw school? Tijdens deze presentatie staan we stil bij onderzoek, praktijkervaringen en handige tips voor toepassing in eigen onderwijspraktijk.

Mobiele telefoon verboden op school in Frankrijk. Ook iets voor Nederland?

Bron: https://www.jrseco.com/nl/mobiele-telefoon-verboden-op-school-in-frankrijk-ook-iets-voor-nederland/

Sinds het begin van dit schooljaar is het gebruik van de mobiele telefoon op lagere en middelbare scholen wettelijk verboden in heel Frankrijk.

Het is pauze op een middelbare school op het platteland van Bretagne, en tieners praten met elkaar op het schoolplein. Twee 15-jarigen lezen een boek, terwijl anderen voetballen of elkaar achterna zitten. Een jongen doet wat push-ups.

Telefoons werden al langer geweerd uit de klas, maar nu mogen Franse leerlingen tot 15 jaar hun telefoon ook niet meer gebruiken tijdens de pauzes.

Minister van Onderwijs Jean-Michael Blanquer: “Kinderen speelden niet meer in de pauzes. Ze zaten alleen maar op hun smartphones te kijken. Deze schermverslaving en het ‘slechte’  telefoongebruik is vanuit onderwijsperspectief een probleem. Onze belangrijkste taak is het beschermen van kinderen en pubers.”

Al in 2015 nam Frankrijk een wet aan over beperking van blootstelling aan elektromagnetische straling door mobieltjes en andere draadloze apparaten. Deze wet verbiedt wifi in kinderdagverblijven, vanwege het gezondheidsrisico, en bepaalt dat draadloze apparatuur moet worden uitgeschakeld in klaslokalen wanneer deze niet wordt gebruikt.

Daarnaast is er dus het sociale aspect. Op Nu.nl, ‘Moet de smartphone ook in Nederlandse scholen worden verboden?‘, geeft hoogleraar onderwijspsychologie Paul Kirschner van de Open Universiteit aan ook voorstander te zijn van een verbod. Hij laat er geen twijfel over bestaan: een smartphone, tablet of laptop in de klas leidt af. “Mensen kunnen niet multitasken”, stelt hij. “We hebben maar één stel hersenen. We zijn geen computer met twee of acht verwerkingseenheden.”

Als het aan de hoogleraar zou liggen, dan zouden alle scholen per direct een smartphoneverbod invoeren. “Kinderen, maar ook volwassenen, kunnen alle piepjes en pushberichten moeilijk of zelfs niet negeren. Zij voelen zich gedwongen om ernaar te kijken,” legt hij uit. “Dat moet je zeker bij tieners niet gaan stimuleren. Je legt ook geen spuit heroïne voor een junk neer.”

Concentratieproblemen, afleiding en spelfouten

Vorig jaar deed Duo Onderwijsonderzoek & Advies onderzoek onder 1300 docenten van middelbare scholen. Leraren gaven aan dat hun leerlingen steeds vaker last hebben van concentratieproblemen en slechtere cijfers halen, omdat ze zich continu laten afleiden door het scherm.

Ook maken de leerlingen meer spelfouten en hebben ze minder fantasie. De leerkrachten klagen over het gebrek aan interactie en non-verbale communicatie van de jeugd. Maar liefst 93% van de leraren maakt zich zorgen over het gebruik van sociale media door hun leerlingen.

Positieve ervaringen met mobieltjesverbod

De Franse middelbare school in La Gautrais verbood al vier jaar geleden het gebruik van mobiele telefoons. Aan de krant The Guardian vertellen de leerkrachten dat ze sinds het verbod meer sociale interactie zien tussen kinderen en meer inlevingsvermogen.

“Geen telefoongebruik op school geeft de leerlingen een moment van rust van sociale netwerken en sommige kinderen vertellen ons dat ze dat waarderen,” zegt hoofdonderwijzer Yves Koziel. Daarnaast is hij blij dat leerlingen weer ‘gewone dingen’ doen, zoals kletsen en spelen. “Het toezicht op het verbod is niet moeilijk. Leerlingen schakelen hun telefoons uit en laten ze in schooltassen liggen. We nemen jaarlijks minder dan tien mobieltjes in beslag.”

In Bourges heeft Jean-Claude Chevalier, hoofd van de middelbare Littré-school met 600 leerlingen, dit jaar een verbod op telefoongebruik in de pauze ingevoerd. “Voorheen verbaasde het ons om te zien hoe honderden kinderen tijdens de pauze vastgeplakt zaten aan hun telefoonscherm en niet praatten”, zegt hij. “Nu praten ze weer met elkaar”.

Straling van mobiele telefoons

Ook wat betreft het reguleren van de elektromagnetische straling van telefoons zijn Frankrijk en Canada pro-actief. Er zijn meer dan 100.000 mobiele telefoons van de markt gehaald die de stralingslimieten (SAR) tijdens het bellen overschreden, wanneer ze tegen het oor worden gehouden.

De straling is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie mogelijk kankerverwekkend voor mensen en onderzoeksresultaten wijzen op schade aan DNA, oxidatieve stress, en concentratie- en andere neurologische problemen.

Mobieltjesbeleid op Nederlandse scholen

In Nederland zijn er al scholen met een (gedeeltelijk) mobieltjesverbod. Het Marecollege in Leiden heeft mobielvrije dagen ingevoerd om het contact tussen leerlingen te bevorderen. Op de Evangelische Hogeschool in Amersfoort zijn mobieltjes helemaal verboden evenals op het Antoon Schellenscollege in Eindhoven. “De school klinkt weer drukker in pauzes dankzij het mobielverbod,” aldus de directeur.

Het is een actueel onderwerp dat de gemoederen verhit. Dat blijkt wel uit de honderden reacties onder het artikel op Nu.nl. Een algeheel mobieltjesverbod voor alle Nederlandse scholen zal er waarschijnlijk niet komen. In Nederland mogen scholen dit zelf bepalen, de overheid heeft er geen zeggenschap over. Bij ons is het dus aan de scholen zelf om een verantwoord mobieltjesbeleid op te stellen.

Zie ook Frankrijk verbiedt mobiele telefoons in en om scholen op InfoNu.nl

Door JRS

 

Super interessante lezingen van het “Colorado Screen Time” event over effecten van schermtijd op kinderen en jongeren.

Bron: https://www.screentimecolorado.com

De spreker zijn Victoria Dunckley , Tracy Markle,  Camilla Rees,  Cheri Kiesecker en Cindy Eckard.

Volgens de American Academy of Pediatrics (AAP) besteden de kinderen van vandaag gemiddeld ZEVEN uur per dag aan elektronische apparaten! Het gebruik van schermen en de elektromagnetische straling van deze apparaten zijn in verband gebracht met gezondheidsrisico’s zoals bijziendheid, netvliesaandoeningen, slapeloosheid, verslaving en gedragsproblemen. Schermgebruik op school brengt ook het delen van informatie en privacyproblemen met zich mee. Wij nodigen u uit om dit goed ontvangen evenement te ervaren met een vooraanstaand panel van deskundigen die hun ervaring en advies over dit belangrijke onderwerp delen. Wij geloven dat u het de moeite waard vindt, vooral als u verantwoordelijk bent voor de gezondheid en het welzijn van een kind.

–FAIR USE NOTICE- Vanwege de sociale aard van deze site, kan dit kanaal gebruik maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal waarvan het gebruik niet altijd specifiek is goedgekeurd door de eigenaar van het auteursrecht. De toepassing ervan vormt een eerlijk gebruik van dergelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals bepaald in sectie 107 van de Auteurswet van de Verenigde Staten. In overeenstemming met Titel 17 U.S.C. Section 107 wordt het materiaal op dit kanaal publiekelijk en zonder winstoogmerk aangeboden aan gebruikers van het internet voor educatieve, informatieve doeleinden zonder winstoogmerk en voor commentaardoeleinden. Het volgende werk is bedoeld om te worden gedeeld, is gratis en alleen voor educatieve doeleinden.

Website van het evenemens: http://www.screentimecolorado.com * * * * *

 

Praktijkvoorbeeld: wifi-vrije school Meander in Nijmegen

Soms is de keuze voor een stralingsarme schoolomgeving een logische en verloopt het proces daar naartoe als vanzelfsprekend. Nieuwbouw van de school kan daarin een mooie katalysator zijn. Dat blijkt uit het verhaal van Vrijeschool voor basisonderwijs Meander in Nijmegen, waar leerkracht Jean-Pierre van Groeningen het voortouw nam om de blootstelling aan elektromagnetische velden binnen de school aanzienlijk te reduceren.

In dit interview  neemt van Groeningen ons mee in dat proces. Het in acht nemen van het voorzorgsprincipe aangaande straling en onderwijskwaliteit blijkt namelijk op geen enkele wijze op gespannen voet met elkaar staan: “De uitstroomt is van een uitstekend niveau. En de behoefte om digitale methodes te gebruiken heeft eigenlijk niemand.

In onderstaande korte compilatie vertelt leerkracht Jean Pierre van Greuningen over de bewuste keuze van basisschool Meander voor wifi-vrij onderwijs.

Bekijk hier het volledige interview.

Onderwijskundige Dolly Bootsma in gesprek met leerkracht Jean Pierre van Groeningen over wifi-vrij onderwijs. De video is gemaakt door Chantal Halmans en Johan de Ruyter. I.s.m. Carolien Schooneveld en Gijs Verbeek.


Wat is concrete aanleiding geweest om straling in de school aan te pakken en vooral de wifi?

Ik had zelf al vrij vroeg in de gaten dat straling meer teweegbrengt dan dat we over het algemeen denken dat het doet, ook al ben ik zelf niet electrogevoelig. Ik noem straling niet voor niets vaak het asbest van de toekomst; dat we over 10, 15 jaar denken: ‘goh dat we dat toen niet in de gaten hadden. Dat we hier niet op gereageerd hebben’.
Gelukkig vindt de directeur het ook een belangrijk onderwerp. Echter niet voor alle personeelsleden is het een issue. Het is toch makkelijk om je tablet of laptop te kunnen gebruiken. Omdat wij ons met de verbouwing hebben beziggehouden was het voor ons eigenlijk niet meer dan logisch dat het gebouw meteen wifi-vrij gerealiseerd zou worden.

Hoe en met wie is het binnen de school besproken?

We hebben het niet heel uitvoerig besproken; we hebben gezegd: ‘we gaan het nieuwe gebouw in zonder wifi’. En eigenlijk zeiden veel collega’s ‘nou ja, dat is goed’. We hebben geen weerstand gehad dat men het echt niet wilde. Dat maakte het voor ons wel makkelijker.

Hoe is de huidige situatie in de school ten aanzien van computeronderwijs?

We maken summier gebruik van computers, met name voor kinderen met leerachterstanden, dyslexie of met dyscalculie, die laten we wel bepaalde oefen- of leerprogramma’s gebruiken. Maar verder eigenlijk niet, we hebben geen computerlokaal. In de zesde klas staan wel twee laptops klaar, beschikbaar voor als er iets moet worden opgezocht. En verder maken leerkrachten met een laptop ervan gebruik.

Jullie gebruiken dus weinig computers, welke onderwijskundige visie zit hierachter?

Het is misschien ouderwets, maar we denken dat je in het Vrijeschool onderwijs heel goed uit de voeten kunt zonder gebruik van computers. Daarin verschillen we binnen school wel van mening; er zijn ook collega’s die vinden dat je er juist meer gebruik van zou kunnen maken. Dat je de leerlingen moet voorbereiden zodat ze voldoende uit de weg kunnen met computer vraagstukken. Maar tegelijkertijd denken we dat kinderen dit tegenwoordig al genoeg in de praktijk leren. Het is voor nu in het basisonderwijs binnen ons lespakket niet een onderwerp waarvan wij vinden, daar moeten wij echt iets mee doen. Er is gewoon weinig vraag naar binnen onze school. Ook van ouders overigens niet.
Ik heb nog nooit gehoord van een ouder: ‘wanneer gaan jullie hier iets mee doen’. Eigenlijk merk ik dat de ouders die we erover spreken het eigenlijk wel een fijn idee vinden dat de school hierin een bewuste keuze heeft gemaakt.

Jullie gebruiken dus ook bewust geen tablets?

Klopt, we gebruiken bewust geen tablets. Ik zou ook niet weten wat de meerwaarde ervan is. Zitten vast wel leuke uitdagingen in, ik bedoel ik zou dolgraag in mijn klas 5 of 6 een groot televisiescherm hebben voor interessante filmpjes die je als ondersteuning van je les kunt gebruiken.
Door middel van kunstzinnige onderdelen in het vak kinderen in verwondering en beroering brengen is toch anders dan dat je dat alleen maar doet door de kinderen te laten consumeren. Daarom gebruiken we dus geen digiborden.

In jullie vorige schoolgebouw was er ook geen wifi?

Jawel, in beide gebouwen hebben we wifi gehad. Dat was ook wel makkelijk bij een vergadering, dan deden mensen allemaal hun laptopje open. Iedereen logde even in, je had de notulen bij de hand je kon het archief nakijken. Dat is iets wat we nu soms ook wel een beetje missen.
We hadden de wifi dus niet uitgeschakeld, want zoals eigenlijk alle scholen ga je mee in de stroom. Het was dus niet meer dan normaal dat je ook wifi had. Er werd ook om gevraagd: ‘Kunnen we even inloggen?’ En gaandeweg de afgelopen jaren werden we bewuster. ‘Is dat allemaal wel nodig?’ vroegen we ons af. Zo kwamen we op het idee om bij de nieuwbouw in ieder geval geen wifi meer te nemen.

Hoe bevalt het dat er geen wifi meer is?

Ik vind het idee in ieder geval heerlijk. Verder merk ik er aan mijn manier van lesgeven niets aan. Dus het gaat prima.

Zijn er opmerkingen van ouders, kinderen of collega’s geweest?

Het is eigenlijk nog zo nieuw dat we hier in dit gebouw zitten. Ik heb onlangs wel een stuk erover geschreven voor De Branding [schoolkrant, red.]. Dus het begint nu langzamerhand meer bewust voor iedereen te worden. De mensen die ik spreek vinden het eigenlijk wel interessant dat Meander zo’n keuze maakt.

Welke reacties heeft u gehad op het artikel?

Men is verwonderd: is dat hier op school? Zijn we er op zo’n manier mee bezig?

Zijn de ouderraad en de MR ook betrokken geweest bij het proces om hier bewust voor te kiezen?

Nee het was meer een mededeling, we gaan het doen op de nieuwe school, en zo zijn we verder gegaan. Dus de MR is er wel over geïnformeerd. En een ouderraad hebben we niet op school.

Is er op enig moment weerstand geweest?

Ik heb geen enkele weerstand gehoord, misschien dat dat nog gaat komen.
Wat wel interessant is, is dat er naar aanleiding van een praatje hierover voor de stichting Pallas, er andere scholen naar me toe komen die zeggen: ‘Wat interessant dat je dit zo vertelt, wij gaan bij onze nieuwbouw ook kijken hoe wij hier ook rekening mee kunnen houden’.
Dat men er langzamerhand bewuster naar gaat kijken, vind ik wel een groot voordeel.

De computers die jullie hebben zijn bekabeld, dus er zijn wel mogelijkheden om overal computers aan te sluiten?

Ja hoor, we hebben er bewust voor gekozen dat ieder lokaal minstens twee contactpunten moet hebben. Afhankelijk van de grootte van het lokaal en wat er gebeurt, zijn er ook lokalen die vier contactpunten hebben.

Welke aanwijzingen zou u willen meegeven aan scholen die worstelen met deze thematiek?

Een tip voor scholen is dat je goed moet weten welke keuze je maakt en waarom. Natuurlijk is het mooi als het zo loopt als bij ons, maar ik kan me goed voorstellen dat je goed geïnformeerd moet zijn om de keuze door iedereen te laten dragen. Dus informatie is belangrijk; gelukkig is er tegenwoordig veel informatie beschikbaar. Je zult alleen een beetje moeten zoeken, blijf je vertrouwen op onderzoeksresultaten van de gevestigde instituten dan kom je niet zo ver. Daar wordt voorgesteld dat het allemaal niet zoveel uitmaakt wel of geen wifi op school. Maar kijk je wat verder zijn er ook onderzoeken waaruit blijkt dat het wel degelijk effect heeft op je.
Er zijn tegenwoordig ook bureaus die zich hier in gespecialiseerd hebben. Laat je vooral door die mensen goed informeren. Je hoeft het wiel niet helemaal zelf uit te vinden.

Kunt u voorbeelden geven? Wat heeft u overtuigd het op deze manier te gaan doen?

Als voorbeeld kan ik alleen maar artikelen aangeven die hoe in gaan op hoe verstorend electrosmog kan werken op je interne huishouding. We bestaan voor een heel groot gedeelte uit water, en uit onderzoek blijkt dat water verstoord raakt door elektromagnetische straling. Op basis van alleen al dat feit, vind ik het logisch dat het ook in je lijf een effect moet hebben. Maar bij regulier onderzoek meten we alleen de opwarming in een bolvormig iets en als dat niet wordt opgewarmd dan moeten we maar aannemen dat het allemaal reuze meevalt.
We hebben bijvoorbeeld hier in dit pand zonder wifi, met stralingsmeters rondgelopen en dan blijkt dat we nog heel wat plekken hebben die last hebben van straling van de buren.

Straling van de buren? Hoe gaan jullie daar mee om?

Ja, we hebben hier vlakbij een grote kerktoren staan waarin een grote 4G mast hangt. Prachtig weggewerkt, mooi in de bruine kleur van de stenen. Loop je op straat dan zie je er niets van, maar loop je met een meter door het pand dan blijkt dat een aantal klaslokalen toch grote hoeveelheden straling hebben. Nu is dat voor een keer niet zo erg; ga je iedere zondag naar de kerk dan is dat wel te doen. Maar zit je dagelijks een aantal uren in dat stralingsveld en je bent jong, tja dan is het bijna erg dat je dat laat gebeuren.

Hoe gaan jullie om met mobieltjes in de school?

Kinderen mogen geen mobieltje gebruiken. Willen ze het gebruiken dan gaat het altijd na de lestijd als de school weer uit is. Zijn er kinderen die om een bepaalde reden bereikbaar moeten zijn, dan leveren ze dat met die boodschap in bij de leerkracht. Voor leerkrachten zelf hebben we geen restricties, maar het komt maar zelden voor dat je leerkrachten ziet bellen; whatsappen en dat soort dingen gebeurt ook maar weinig. Dus het wordt niet verboden, het is een natuurlijk verloop dat we er weinig gebruik van maken.

Hoe gaat het met de leerlingen op school? Zijn er verschil te merken?

We hebben bij het oude gebouw geen onderzoek gedaan naar hoe reageren kinderen en waar liggen knelpunten in ontwikkeling, zo bewust hebben we het niet aangepakt. We zitten hier nu een half jaar en of de kinderen allemaal veel vriendelijker zijn geworden durf ik echt niet te zeggen. Of veel gezonder of veel minder uitval voor dat geval. Nee, we hebben ook net een forse griepgolf gehad. Het is nooit gerubriceerd, dus het is niet te vergelijken, was wel leuk geweest.

Ervaren jullie tot slot knelpunten omdat veel lesmethode ook digitaal gaan?

Wij kunnen uitstekend lesgeven, en hebben goede resultaten. Ook nu weer na de uitstoom naar het voortgezet onderwijs liggen we boven het landelijke gemiddelde. Nu wordt het voor ons interessant of we dat ook met de eindtoets kunnen laten zien. De uitstroomt is van een uitstekend niveau. En de behoefte om digitale methodes te gebruiken heeft eigenlijk niemand.