Praktijkvoorbeeld wifi-vrije school Meander in Nijmegen

Soms is de keuze voor een stralingsarme schoolomgeving een logische en verloopt het proces daar naartoe als vanzelfsprekend. Nieuwbouw van de school kan daarin een mooie katalysator zijn. Dat blijkt uit het verhaal van Vrijeschool voor basisonderwijs Meander in Nijmegen, waar leerkracht Jean-Pierre van Groeningen het voortouw nam om blootstelling aan elektromagnetische velden binnen de school aanzienlijk te reduceren.

In het interview neemt van Groeningen ons mee in dat proces. Het in acht nemen van het voorzorgsprincipe aangaande straling en onderwijskwaliteit blijkt namelijk op geen enkele wijze op gespannen voet met elkaar staan: “De uitstroom is van een uitstekend niveau. En de behoefte om digitale methodes te gebruiken heeft eigenlijk niemand.”

Bekijk de trailer van het volledige interview.